yös sınavı cidde ve riyad'da yapılıyor


19 mayıs üniversitesinin 18 mayıs 2013 tarihinde yapacağı (samsun) yös sınavını üniversitelerin çoğu tanıdığını açıklamıştır.
yös sınavını tanıyan üniverisiteler için tıklayın
YÖS 2013 sınavı, 18 Mayıs 2013 günü Türkiye’de 4 merkezde Türkiye dışında ise belli merkezlerde her ülkenin lokal saati ile 10.00’da yapılacaktır. Adayların, sınava girecekleri Ülke, şehir ve bina adı OMÜ-YÖS koordinatörlüğü tarafından adayların online başvuruda bildirdikleri mail adreslerine gönderilecektir.
OMU- YÖS 2013 sınavına giriş için adaya e-mail yolu gönderilen bilgi ve belgeler ve Pasaport bilgilerini, sınav başlamadan önce adayın üzerinde bulundurmaları zorunludur. Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kursun kalem, silgi, kalem açacağı ve online soruları çözeceği tamamen boş beyaz kağıt bulundurmaları gereklidir. Sınav sırasında teknolojik haberleşme/resim veya video çekme özelliği olmayan kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir. Şeffaf ambalajlı su ve şekerleme türleri sınav süresince serbesttir. 
Adaylar, sınav günü, saat 09.30’da üst kontrolleri yapılarak sınav binasına alınacaklardır. Sınav 10.00’da başlayacak ve tek oturum seklinde tamamlanacaktır. Adayların en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Hiçbir aday OMU- YÖS 2013 Sınavı için kendilerine gönderilen mailde yazılı olan Sınav Merkezinden başka bir yerde sınava giremez. Adayın OMÜ-YÖS 2013 sınavı için kendi beyanı esas alınarak hazırlanan Sınav merkezleri ve Sınav dili (Türkçe, İngilizce, Rusça veya Arapça) uygulanacaktır.
OMU- YÖS 2013 sınavında, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinden oluşan tek bir yüz yüze test sınavı uygulanacaktır. Bu test, Temel Öğrenme Becerileri Soruları ile Matematik sorularından oluşmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Soruları, adayın soyut düşünme gücünü ölçmek için hazırlanmıştır. Matematik Testi, adayların matematiksel düşünme, problem çözme güçlerini ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan cebir, analiz ve geometri konularını içeren matematik sorularından oluşmaktadır.
Sınav süresince adaylara toplam 80 adet soru sorulacaktır. Bu soruların 40 tanesi Temel Öğrenme Becerileri Soruları, diğer 40 tanesi ise Matematik sorularından oluşacak ve adaylara toplam 120 dakika (2 saat) süre tanınacaktır. 
Sınav yüz yüze olarak yapılacak, sınav süresince adaylara, soru kitapçığı ve cevap anahtarı dağıtılacaktır. Adaylar sınav sorularına ait cevapları kendilerine verilen cevap formlarına girecektir.
OMU- YÖS 2013 sınav soruları "çoktan seçmeli" tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.
Adayların, OMU YÖS’te uygulanacak testlerde yer alan maddelere verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacak; doğru cevap sayısı yanlış cevap sayısını etkilemeyecektir. Doğru cevap sayısı temel alınarak öğrencilerin Temel Matematik, Temel Yetenek ve Eşit Ağırlık puanları ile her bir puan türündeki başarı sıraları hesaplanacaktır.
Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevapları değerlendirme işlemlerine sokulmayacak ve bu adaylar için “Sınav Sonuç Belgesi” düzenlenmeyecektir.